مطالب آموزشی کنکوری/دبیرستان/مشاوره

مراحل رسم نیمساز زاویه

برای رسم نیمساز یک زاویه مثل ABC باید مراحل زیر را انجام دهیم.

 نیمساز مرحله صفر

مرحله اول: به مرکز B و شعاع دلخواه یک کمان میزنیم (کمانDE)

 نیمساز مرحله اول

نقاط برخورد کمان با اضلاع زاویه را FوG می نامیم.

مرحله دوم: به مرکزFو شعاع دلخواه کمانی میزنیم. (کمانHI)

 نیمساز مرحله دوم

مرحله سوم: به همان شعاع و به مرکزG کمانی میزنیم تا کمان قبلی را در نقطهL قطع کند.

 نیمساز مرحله سوم

مرحله چهارم: از رأسB به نقطه L خطی وصل میکنیم. این خط نیمساز زاویهABC است.

 نیمساز مرحله چهارم

کل مراحل را در یک نگاه ببینیم:

 نیمساز زاویه

5.0
آخرین اصلاح: اوت 18, 2016 10:38
نوشته های مرتبط: پویانمایی اثبات قضیه نیمسازهای داخلی مثلث رسم نمودار تابع با استفاده از انتقال به صورت پویا و متحرک ماشین حساب مهندسی Mathlab برای آندروید، نسخه 4.3.100. با امکان رسم نمودار رسم نیمساز به روش متفاوت پویانمایی برخورد نیمسازهای متوازی الاضلاع پویانمایی همرسی نیمسازهای داخلی مثلث پویانمایی مراحل رسم کمان درخور زاویه آلفا مقابل به پاره خط AB
مراحل رسم نیمساز زاویه

نظری تاکنون ثبت نشده

نظر دهید

ایمیل شما نمایش داده نمی شود