ads-468     ads-468

مطالب آموزشی کنکوری/دبیرستان/مشاوره

دسته بندی مطالب / پویانمایی (اثبات هندسی و شهودی- آموزش هوشمند)

پویانمایی (اثبات هندسی و شهودی- آموزش هوشمند مطالب درسی قابل استفاده در کلاسهای هوشمند)

در فصل اول کتاب هندسه دو خوانده ایم که ارتفاع های هر مثلث همرس هستند. اما در آنجا حالتهای مختلف مثلثها با زوایای مختلف را به دلیل محدودیت وقت نمیتوانستیم بررسی کنیم و صرفاً دبیر محترم با یک شکل تقریبی آنرا اثبات نمود. در فایل ضمیمه میتوانید این مسئله را مشاهده کنید. ادامه مطلب
در فصل اول کتاب هندسه دو سال سوم ریاضی خوانده ایم که شکل حاصل از برخورد نیمسازهای داخلی هر متوازی الاضلاع یک مستطیل است و اثبات آنرا که بسیار ساده است را یاد گرفته ایم ادامه مطلب
همه ما در درس هندسه2 خوانده ایم که نیمسازهای داخلی هر مثلث همرسند. دبیر محترم هم با یک شکل در پای تخته آن را اثبات نمود، اما سؤال خیلی از دانش آموزان این است که اگر مثلث کوچک یا بزرگ شود، رأسهایش جابجا شوند و یا اگر مثلث قائم الزاویه باشد یا زاویه منفرجه داشته باشد و ... ، آیا باز هم نیمسازهای مثلث همرسند؟ در جواب باید گفت: بله، همرسند. ادامه مطلب