ads-468     ads-468

مطالب آموزشی کنکوری/دبیرستان/مشاوره

دسته بندی مطالب / جبر و احتمال

دانلود مطالب آموزشی، تست و جزوه جبر و احتمال سال سوم ریاضی

احتمال به دو بخش فضای پیوسته و فضای گسسته تقسیم میشود که فضای پیوسته انتخاب نقطه ای از یک بازه، سطح یا حجم می باشد. در این جزوه سعی ما بر این بوده است که مبحث احتمال در فضای پیوسته را با توجه به سؤالات نهایی درس جبر و احتمال بررسی نماییم. ادامه مطلب
اگر قبل از انجام آزمایشی نتیجه قطعی آن برای ما مشخص نباشد، آن پدیده را پدیده تصادفی میگوییم. در جزوه ای که در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد، مبحث پدیده تصادفی از فصل سوم درس جبر و احتمال توضیح داده شده است. ادامه مطلب