ads-468     ads-468

مطالب آموزشی کنکوری/دبیرستان/مشاوره

244 مقاله یافت شد

mthp
آموزش ترکیبیات (فصل هفتم ریاضی دوم دبیرستان و فنی حرفه ای)
0 نظرات
معمولاً وقتی شما میخواهید کاری را انجام دهید، حالتهای ممکن را بررسی می کنید. بحث ترکیبیات یا آنالیز ترکیبی به شما کمک می کند تا با استفاده…
آموزش اثبات بازگشتی فصل اول جبر و احتمال
3 نظرات
یکی دیگر از انواع استدلال در درس ریاضی استدلال به روش بازگشتی است. معمولاً وقتی ابزار لازم برای اثبات مستقیم حکم با استفاده از فرض وجود نداشته…
آموزش برهان خلف یا اثبات غیر مستقیم فصل اول جبر و احتمال
0 نظرات
برهان خلف یا اثبات غیر مستقیم یکی دیگر از روشهای استدلال در ریاضی است. این استدلال معمولاً وقتی بکار میرود که ما نمیتوانیم حکم مسئله را به…
آموزش احتمال دو جمله ای
0 نظرات
فرض کنیم شانس موفقیت یک پیشامد در یک یکبار آزمایش برابر 50 درصد باشد، یعنی نصف. حال اگر این آزمایش را به تعدادn دفعه تکرار کنیم، آنگاه این آزمایش…
آموزش استدلال استنتاجی - جبر و احتمال
0 نظرات
استدلال استنتاجی روش نتیجه گیری کلی بر اساس اصول و احکامی است که درستی آنها را از قبل پذیرفته ایم. در جزوه حاضر سعی ما بر این بوده است که استدلال…
آموزش احتمال هم شانس در فضای گسسته
0 نظرات
مبحث احتمال موضوعی است که دانش‌ آموزان در سال سوم رشته های ریاضی و تجربی میخوانند و در دوره پیش دانشگاهی نیز آنرا کاملتر بررسی میکنند.
آموزش تعیین خارج قسمت تقسیم به روش هورنر
5 نظرات
برای بدست آوردن خارج قسمت تقسیم یک چند چمله ای بر x-a میتوانید از تقسیم معمولی استفاده نمایید. اما هورنر روشی را پیشنهاد میکند که نسبتاً آسانتر…
آموزش مبحث پدیده های تصادفی درس جبر و احتمال
1 نظرات
اگر قبل از انجام آزمایشی نتیجه قطعی آن برای ما مشخص نباشد، آن پدیده را پدیده تصادفی میگوییم. در جزوه ای که در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد،…
آموزش اصل لانه کبوتری یا اصل حجره ها فصل سوم ریاضیات گسسته
1 نظرات
اصل لانه کبوتری یا اصل حجره ها یکی از روشهای استدلال می باشد که در فصل سوم ریاضیات گسسته پایه دوازدهم رشته ریاضی به آن پرداخته شده است. جزوه…
آموزش استقرای ریاضی
1 نظرات
استقراء ریاضی یکی از روشهای استدلال در ریاضیات می باشد. معمولاً برای اثبات فرمولهای کلی که برای تمام اعداد طبیعی بکار می رود از این روش استفاده…
رسم نیمساز به روش متفاوت
در این مطلب برای رسم نیمساز یک زاویه روشی متفاوت از آنچه در کتابهای درسی دیده اید ارائه میگردد. در این روش از دو کمان هم مرکز با شعاعهای مختلف…
مراحل رسم نیمساز زاویه
شما از دوره راهنمایی و دبیرستان مراحل رسم نیمساز یک زاویه را دیده اید. در این مطلب سعی ما بر این است که این مراحل را به صورت تصویری مرحله به…
پویانمایی همرسی ارتفاع های مثلث
در فصل اول کتاب هندسه دو خوانده ایم که ارتفاع های هر مثلث همرس هستند. اما در آنجا حالتهای مختلف مثلثها با زوایای مختلف را به دلیل محدودیت وقت…
پویانمایی برخورد نیمسازهای متوازی الاضلاع
در فصل اول کتاب هندسه دو سال سوم ریاضی خوانده ایم که شکل حاصل از برخورد نیمسازهای داخلی هر متوازی الاضلاع یک مستطیل است و اثبات آنرا که بسیار…
پویانمایی همرسی نیمسازهای داخلی مثلث
همه ما در درس هندسه2 خوانده ایم که نیمسازهای داخلی هر مثلث همرسند. دبیر محترم هم با یک شکل در پای تخته آن را اثبات نمود، اما سؤال خیلی از دانش…
پویانمایی همرسی عمودمنصف های مثلث
در کتاب هندسه2 خوانده ایم که عمودمنصفهای هر مثلث همرسند، در فایل ضمیمه این مسئله را به صورت پویا مشاهده خواهید نمود.
پویانمایی مراحل رسم کمان درخور زاویه آلفا مقابل به پاره خط AB
کمان درخور زاویه ای مقابل به یک پاره خط مانند AB ، مکان هندسی نقاطی از صفحه است که اگر از آنها به دو سرA وB وصل کنیم، زاویه حاصل برابر خواهد شد.
پویانمایی برف دانه کُخ از فصل اول هندسه2
برفدانه کخ یکی از اشکال خودمتشابه یا فراکتال می باشد که در فصل اول کتاب هندسه2 میخوانید.
پویانمایی مثلث سرپینسکی از کتاب هندسه2
میدانیم مثلث سرپینسکی یکی از اشکال خودمتشابه است، در فایل ضمیمه تا شش مرحله از آن را خواهید دید.
پویانمایی دوره تناوب توابع سینوس و کسینوس
در فایل ضمیمه نمودار توابع sinax و cosax را مشاهده خواهید کرد و همراه با آنها دوره تناوب توابع را میتوانید ببینید.
پویانمایی وضعیت نسبی دو دایره و مماس های مشترک
در فایل ضمیمه شما می توانید وضعیت نسبی دو دایره نسبت به هم را مشاهده نمایید، همچنین در هر حالت مماس های مشترک داخلی و خارجی دو دایره نمایش داده…
پویانمایی مکان هندسی مرکز سکه درون مربع
آیا می دانید اگر بخواهیم یک سکه بطور کامل درون مربعی قرار گیرد، مکان هندسی مرکز آن چیست؟ سؤالی که در هندسه2 و جبر و احتمال بیان میشود.
پویانمایی مبحث تجانس از کتاب هندسه2 سال سوم ریاضی و فیزیک
آموزش تجانس از فصل سوم هندسه2 سال سوم ریاضی و فیزیک به صورت پویانمایی
پویانمایی مجموع فاصله یک نقطه روی قاعده از دو ساق مثلث متساوی الساقین
پویانمایی مجموع فاصله یک نقطه روی قاعده از دو ساق مثلث متساوی الساقین- فصل اول هندسه2
پویانمایی دایره مثلثاتی و نمودار توابع مثلثاتی
دوستان سلام، فایل ضمیمه در مورد دایره ی مثلثاتی و نمودار توابع سینوس، کسینوس و تانژانت می باشد که در برنامه جئوجبرا طراحی شده است. برای اجرای…
اثبات قضیه فیثاغورس
2 نظرات
قضیه فیثاغورس یکی از مشهورترین قضایای هندسی است که کاربرد زیادی در هندسه دارد، تاکنون اثباتهای زیادی برای آن آورده شده است که در فایل ضمیمه…