ads-468     ads-468

مطالب آموزشی کنکوری/دبیرستان/مشاوره

آخرین مطالب آموزشی

فرض کنید زمینی بین دو نفر تقسیم شده است اما مرز بین آن دو زمین خط مستقیم نیست، کشاورزان میخواهند این مرز را تبدیل به یک خط مستقیم بکنند بطوریکه حق کسی از بین نرود. آیا میتوان به آنها کمک کرد. ادامه مطلب